Evolynx is gespecialiseerd in het in kaart brengen van bedrijfsprocessen. Wij maken gebruik van de standaard BPMN 2.0 notatie. Het voordeel hiervan is dat zowel uw interne communicatie als uw communicatie naar externen toe efficiënter zal verlopen. Een procestekening zegt immers meer dan een procesbeschrijving in doorlopende tekst en bovendien betekenen de gebruikte symbolen voor elke lezer hetzelfde, want het is een standaardnotatie. Hoe gaan we hierbij te werk?

Als u al iets van documentatie hebt over uw huidige bedrijfsprocessen, dan zullen we uiteraard van daaruit starten. We vullen deze documentatie steeds aan met de input die we krijgen van de experten van jullie kern bedrijfsprocessen. Hierbij zorgen we dat er een framework voor handen is, die de verschillende bedrijfsprocessen ook aan elkaar zal linken. We maken gebruik van specifieke modelleersoftware om dit op een efficiënte manier te kunnen voorstellen. Ook hier kan het niet uw bedoeling zijn dat dit een éénmalige oefening is. We helpen u graag bij het opzetten van een procesgeörienteerde organisatie, het invoeren van de nodige rollen en verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat elk proces de nodige aandacht krijgt, opgevolgd wordt en waar nodig geoptimaliseerd kan worden. Hierbij verzorgen we zelf de nodige interne opleidingen om uw medewerkers in staat te stellen deze taak op een kwaliteitsvolle manier te vervullen.