Hebt u het gevoel dat uw business en IT onvoldoende op elkaar afgestemd zijn? Begrijpt de business waar IT mee bezig is? En omgekeerd: begrijpt uw IT-afdeling waar de business mee bezig is en wat de business nodig heeft om verder te kunnen groeien?

Komen volgende uitspraken u bekend voor: "IT? Daar vraag ik niets meer aan, die leveren toch niets op en zeker niet aan mijn afdeling", "Die van IT zijn altijd te laat om iets af te leveren en vaak is het dan nog niet wat we eigenlijk nodig hebben", of "De business verandert altijd van gedacht, ze weten niet wat ze willen".

Herkenbaar?

Dan kan het in kaart brengen van uw enterprise architecture u helpen. Bij enterprise architecture gaan we een stap verder dan enkel de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. We brengen uw master data en uw applicaties in kaart, eventueel gaan we tot op infrastructuur niveau om uw servers en uw netwerk e.d. ook mee te nemen. Wanneer je op deze vier kern-elementen:

  • business
  • data
  • applicaties
  • infrastructuur

een goed zicht hebt, dan creëer je als bedrijf transparantie. Op zijn beurt leidt transparantie tot respect en begrip voor wat een andere afdeling doet. Tijdens het in kaart brengen, zullen al snel de probleemgebieden duidelijk worden, en dit zowel op business-vlak als op IT-vlak.

We missen nog één cruciaal gegeven om als bedrijf efficiënt te kunnen groeien en dat is de strategie van het bedrijf (eigenlijk ook nog de mensen en de cultuur binnen uw bedrijf, die zijn minstens even belangrijk...). Door uw strategie in kaart te brengen op een consequente en coherente manier, kunnen projecten gelinkt worden aan de bijhorende strategie die het project zal helpen realiseren. Op deze manier krijgt u een beter inzicht in uw project portfolio en welke projecten er echt toe doen. Als bedrijf ben je veel beter in staat om de impact van de veranderingen die via projecten zullen doorgevoerd worden, vooraf te analyseren. Zo ben je veel beter voorbereid en zullen meer projecten succesvol zijn: binnen de vooropgestelde scope, budget en tijd.

Wij helpen u graag om een enterprise architecture initiatief op te richten binnen uw bedrijf en opnieuw schenken we hierbij de nodige aandacht aan het borgen hiervan zodat u dit zelfstandig kan onderhouden en verder uitwerken. U kunt ook op ons rekenen voor het uitvoeren van een analyse om uw applicatielandschap te rationaliseren en de implementatie hiervan. Maar ook bij het implementeren van een project portfolio management systeem om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk toegevoegde waarde creëert uit uw projecten, kunnen wij met onze ervaring u hierbij begeleiden.