Selecteer uw taal

Business analyse

Onze business analysten helpen u om inzicht te krijgen in uw huidige manier van werken. We analyseren uw huidige problematiek met een open geest, challengen uw huidige bedrijfsprocessen en geven u bovenal advies om uw processen te optimaliseren. Bij ons blijft het niet bij advies geven: we ondersteunen u ook bij het uitrollen van uw proceswijzigingen.

Processen modelleren in BPMN

Om processen te modelleren maken we gebruik van de standaard BPMN 2.0 notatie. Een procestekening zegt immers meer dan een procesbeschrijving in doorlopende tekst.

Wij helpen onze klanten bij het opstarten van een initiatief om hun bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Ons doel is dat uw bedrijf zelf zijn bedrijfsprocessen kan modelleren. Wij zorgen voor een vliegende start, uw process owners nemen het uiteindelijk van ons over.

Business Process Management (BPM)

Onze aanpak rond business process management hangt af van de maturiteit van uw bedrijf. Na het vaststellen van uw maturiteit op vlak van business process management, stellen we samen met u een stappenplan op om de maturiteit te verhogen.

Dit houdt in dat we u helpen bij het opzetten van een procesgeoriënteerde organisatie en het invoeren van de nodige rollen en verantwoordelijkheden. Uiteindelijk verdient elk proces de nodige aandacht om opgevolgd te worden, en waar zinvol, bijgestuurd te worden.

Enterprise Architectuur

Bij enterprise architectuur gaan we een stap verder dan enkel de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. We brengen ook uw data en applicaties in kaart en indien gewenst gaan we tot het niveau van infrastructuur om uw servers en uw netwerk ook mee te nemen in de modellering.

We gebruiken hiervoor Sparx Enterprise Architect als modelleertool.

Software selectie

Werkt uw bedrijf met verouderde software?
Heeft u nood aan nieuwe software om verder te groeien?

Wij gidsen u met plezier doorheen de wereld van het selecteren van de voor u best geschikte software én partner.

Opleidingen & Coaching

Is de rol van business analyst, process owner of enterprise architect in uw bedrijf duidelijk? Creëren deze rollen de toegevoegde waarde die u ervan verwacht? Of heeft uw team nood aan training & coaching om hen op basis van onze ervaring sneller tot meer en betere resultaten te leiden?

Wij bieden volgende trainingen aan:
  • BPM(N)
  • Gebruik van Sparx Enterprise Architect als modelleertool
  • Process ownership
  • Modelleren van een enterprise architectuur: linken van processen, data, applicaties en infrastructuur
  • Voorbereiding op digitale transformaties